Informacje

Poniżej zamieszczamy informację jak należy przygotować pliki do druku: Pliki pdf

  • Strony mogą być przesłane w jednym pliku bądź w kilku oddzielnych, ważne aby był opisane w sposób logiczny
  • Wszystkie strony w pliku powinny być w jednym formacie
  • Rozdzielczość elementów rastrowych (np. zdjęcia) powinna być w przedziale 250 – 450 dpi
  • Kolorystyka: całość powinna być przygotowana w CMYK, w szczególności wszelkie elementy wektorowe takie jak teksty, loga. Elementy przesłane w RGB zostaną przerobione na CMYK przy użyciu odpowiedniego profilu kolorystycznego (zależnego od podłoża na jakim ma być wydrukowana praca)
  • Spady 3 mm
  • Ważne elementy (takie jak teksty, numery stron) powinny być odsunięte o minimum 3 mm od krawędzi strony
  • Maski na lakier UV, wykrojniki powinny być umieszczone w jednym pliku jako kolor dodatkowy z opcją nadruku lub mogą być umieszczone w oddzielnym pliku
  • Przyjmujemy pliki zgodne ze standardem PDF/X-4
Pliki można przesyłać do nas e-mailem (max 30MB), ftp (po dokładne informację proszę o kontakt z drukarnią) lub można ją dostarczyć do nas na nośniku.

Profile ICC używane w naszej drukarni:
papier powlekany: Agfa_Fogra_39L_Coatedv2.icc

papier niepowlekany: Agfa_Fogra_29L_Uncoated.icc


Menu

Opinie o nas